پت راید TV
معرفی نژاد ماستیف 372 بازدید
پت راید

پت راید

ماستیف عظیم متعلق به یک قبیله سگ مانند قدیمی تمدن است. ماستیف بزرگ متعلق به نژادی از سگها است که سابقۀ آن به سابقۀ خود تمدن انسان می رسد. ماستیف یک سگ جسور، دارای استخوان بندی قوی، شجاع و با قدرت خارق العاده است ، مطیع و با وقار است اما همچنین محافظ بسیار خوبی برای کسانی است که دوستشان دارد.