پت راید TV
معرفی نژاد هیمالین 228 بازدید
پت راید

پت راید

هیمالین، یا به طور خلاصه هیمی، نوع سیامی گربۀ پرشین است، دوست داشتنی اما متمایز.