پت راید TV
انتخاب بهترین غذا برای توله سگ 69 بازدید
پت راید

پت راید

یکی از مهمترین نکاتی که زمان سرپرسی از توله سگ باید بدانید تغذیه آنهاست. زیرا یکی از ملزومات داشتن سگی سالم در دوران تولگی و بلوغ غذای آنهاست.