پت راید TV
معرفی نژاد پودل میناتوری 1,079 بازدید
پت راید

پت راید

پودل ها خواه استاندارد، مینیاتوری یا عروسکی باشند، خواه سیاه، سفید و یا زردآلویی باشند، با افتخار در میان اشراف های واقعی دنیای سگ ها قرار می گیرند. در زیر پوشش فرفری آنها که حساسیت زایی پایینی دارد، پودل یک قهرمان و همراه خوب برای همۀ فصول است.