پت راید TV
معرفی نژاد جاپانیز بابتیل 924 بازدید
پت راید

پت راید

ویژگی اصلی نژاد بابتیل ژاپنی، یک دم کوتاه "خرگوشی" است که می تواند انعطاف پذیر یا سفت و محکم، با یک یا چند انحناء و زاویه باشد.