پت راید TV
معرفی نژاد پودل استاندارد 1,678 بازدید
پت راید

پت راید

پودلها خواه استاندارد، مینیاتوری یا عروسکی باشند و یا رنگ آنها سیاه، سفید و یا زردآلویی باشد، با افتخار در میان اشراف های واقعی دنیای سگها قرار می گیرند. در زیر پوشش فرفری آنها که حساسیت زایی پایینی دارد، پودلها، یک قهرمان و همراه خوب برای همۀ فصول هستند.