پت راید TV
معرفی نژاد آمریکن شورت هیر 1,827 بازدید
پت راید

پت راید

"امریکن شورت هیر" به عنوان گربه ای سازگار و خوش اخلاق، توانایی شکار خود را حفظ کرده است، اما این روزها احتمالا او بیشتر یک همراه خانواده خواهد بود.