پت راید TV
معرفی نژاد آمریکن کِرل 1٬866 بازدید
پت راید

پت راید

کِرل به خاطر گوشهای کاملاً متمایز خود شناخته می شود، اما حتی بدون آنها، گربه ای چشمگیر با ظاهری شیرین است.

مشاوره رایگان خرید سگ
با پاپی یاب

شماره تماس: 09028288666