پت راید TV
معرفی نژاد آمریکن کِرل 174 بازدید
پت راید

پت راید

کِرل به خاطر گوشهای کاملاً متمایز خود شناخته می شود، اما حتی بدون آنها، گربه ای چشمگیر با ظاهری شیرین است.