پت راید TV
معرفی نژاد بلادهاند 145 بازدید
پت راید

پت راید

معروفترین "سگ شکاری جستجوگر" در جهان، یک کار را بهتر از هر موجود دیگری بر روی زمین انجام می دهد: پیدا کردن افراد گمشده یا پنهان شده. یک بلادهاند، خارج از کار هم در زمره مطبوع ترین شهروندان دنیای سگها قرار دارد، اما ویژگیهای ذاتی جدیت و سرسختی خود را حفظ می کند.