پت راید TV
چگونه به توله سگ خود یاد بدیم بشینه و بایسته 3,497 بازدید
پت راید

پت راید

در این مجموعه ویدیوهای آموزش تربیت سگ فرامین مقدماتی را فراخواهید گرفت. مبحث آموزشی این بخش: چگونه به توله سگ خود یاد بدیم بشینه و بایسته