5 راه که حیوان خانگی شما می تواند از طریق آن شما را مریض کند

5 راه که حیوان خانگی شما می تواند از طریق آن شما را مریض کند

نگهداری از حیوانات خانگی اصول و قوائدی دارد و صاحبان حیوانات خانگی برای حفظ سلامتی خود و پت باید آنرا رعایت کنند تا بتوانند کنار هم به خوبی زندگی کنند.

مشاوره رایگان خرید سگ
با پاپی یاب

شماره تماس: 09028288666

 

حیوانات خانگی ما مثل فرزندان ما هستند و همه ما عاشقانه آنها را دوست داریم حیوانات خانگی مثل اعضای خانواده مان هستند . ولی دوست داشتن آنها و محبت کردن به آنها دلیل بر این نمی شود که از آنها مریضی نگیریم. با رعایت اصول بهداشتی می توانیم در کنار هم بخوبی و سلامتی زندگی کنیم.

در این ویدئو 5 اشتباهی را که صاحبین حیوانات خانگی باید از آنها پرهیز کنند تا در کنار دوست چهارپای خود به سلامتی زندگی کنند نمایش داده شده است.