وبلاگ پت راید

نکات مهم برای رانندگی ایمن با حیوان خانگی

نکات مهم برای رانندگی ایمن با حیوان خانگی

حمل حیوانات با ماشین موضوعی تخصصی است. این روزها به کمک سامانه حمل و نقل حیوانات خانگی می توانید به راحتی پت خود را جا به جا کنید.

آیا می دانید مهار کردن سگ در ماشین یک الزام قانونی است؟

آیا می دانید مهار کردن سگ در ماشین یک الزام قانونی است؟

مدیریت رفتار سگ در ماشین می تواند بسیار کارامد باشد؛ زیرا علاوه بر اینکه باعث امنیت حیوان خانگی می شود، می تواند از آسیب به راننده و سرنشینان جلوگیری گردد.

بایدها و نبایدهای سفر زمینی با سگ خانگی

بایدها و نبایدهای سفر زمینی با سگ خانگی

سفر زمینی با حیوان خانگی و به خصوص مسافرت با سگ نیازمند رعایت نکات خاصی است که در صورت عدم رعایت این نکات ممکن است با مشکلات زیادی روبرو شوید.